برخی از پروژه های اجرا شده محصولات نمای مینرال که طی سال های گذشته اجرا شده به شرح ذیل می باشد.

پروژه مسکن مهر بابلسر
پروژه مسکن مهر وحیدیه شهریار
شهرک صنعتی تهران – جاده خاوران
تالار مجنون بابلسر
پارک نرکس بانوان یافت آباد
مجموعه ورزشی – تفریحی کوثر تهران
مدرسه غیر انتفاعی دولت آباد تهران
استخر شهر داری شهریار
مجتمع ویلائی بهاران نوشهر
دانشگاه رامسر
بیمارستان حضرت ابوالفضل بند عباس
دبیرستان سفید بر چالوس
ساختمان سازمان امنیت زاهدان
هنرستان سواد کوه مازندران
دبیرستان زیر در سواد کوه مازندران
مدرسه شمال آباد چالوس
دبیرستان فنی حرفه ای محمود آباد مازندران