کاهگل مدرن

(کاهگل مصنوعی) عدم توجه به بنيادهاي پايداري معماري سنتي ايران و عوامل گوناگون موثر بر آن، پيکري فرسوده و ناپايدار از بافت شهري به جاي گزارده است. بدون شک پيشرفت تکنولوژي ضرورتي است که از آن نمي توان چشم پوشيد، ولي اين عامل نبايد ارزش هاي ما را خصوصا در زمينه پايداري محيط زيست دستخوش مخاطره نمايد.

در همين راستا مي بايست راهکارهاي فراموش شده در طراحي محيط مسکوني پايدار شناسايي شده و با به روز نمودن آن ها با توجه به تکنولوژي هاي موجود، از آن ها در طراحي ساختمان هايي پايدار استفاده نمود.

کاربرد مفاهيم پايداري در معماري، مبحثي تازه را به نام معماري پايدار، معماري اکولوژيکي، معماري سبز و معماري زيست محيطي باز کرده است که همگي اينها داراي مفهوم يکساني هستند و بر معماري سازگار با محيط زيست دلالت دارند.

با جمع بندي نظرات و ايده هاي تمام نظريه پردازان فوق مي توان گفت معماري پايدار که در واقع زيرمجموعه طراحي پايدار است؛ يکي از جريان هاي مهم معاصر است که عکس العملي منطقي در برابر مسايل و مشکلات عصر صنعت به شمار مي رود.

معماري پايدار مانند ساير مقولات معماري، داراي اصول و قواعد خاص خود است و به طور کلي اين سه مرحله را در برمي گيرد:

  • صرفه جويي در منابع
  • طراحي براي بازگشت به چرخه زندگي
  • طراحي براي انسان

که هر کدام آن ها استراتژي هاي ويژه خود را دارند.
بررسي شهرهاي کويري ايران همچون يزد، کرمان و کاشان نشان مي دهد که ويژگي هاي کالبدي بخش هاي تاريخي و سنتي شهرهاي مزبور به ميزان قابل توجهي با يافته هاي علمي جديد تطابق دارد.

همچنين به نظر مي رسد که هماهنگي محيطي مزبور، محصول فرايندي طولاني از آزمون و خطاهاي مکرر بوده که در طي تاريخ و در جريان طراحي و ساخت بناها و بافت هاي شهري به وقوع پيوسته است.

با توجه به اينکه معماري سنتي ايران در مناطق کويري داراي پشتوانه اي قوي و پر بار از جنبه هاي گوناگون پايداري است؛ بررسي اين ويژگي ها مي تواند در خدمت برنامه ريزي، طراحي و مردمي نمودن محيط زندگي امروز قرار گيرد.

و ما مفتخر هستیم با کاهگل مصنوعی ،قابل شستشو
و بهرگیری از کلیه ی جوانب معماری سنتی
به ترویج این نوع نما پرداخته ایم
با اکیپی مجرب و حرفه ایی
با نظارت واجرای مهندس کیقبادی طراح ومعمار
از اولین های طرح شهر ی با معماری ایرانی

قابلیت شستشو و ضد آب بودن کاهگل مصنوعی
بدون بو و گرد و خاک
اجرای سریع و آسان کاهگل مصنوعی
قیمت مناسب آن
ضخامت دو میلی متر
خشک شدن سریع آن
چسبندگی بالا (بدون کثیفی و خوردگی)
بدون کثیفی
عایق رطوبتی – ضد آب (قابل شستشو)
انعطاف پذیری
چسبندگی بالا

فروش و اجرای کاهگل مصنوعی(مدرن)

09192409845